Astra Sport Bets

Astra Sport Bets - Pariuri Sportive de calitate

Bet365

Stagiatură obligatorie pentru dascăli?

Profesorii vor putea deveni titulari pe post după un an de ucenicie, trei inspecţii şi un examen.„Adevărul“ vă prezintă astăzi modificările cuprinse în Statutul profesorului, atât în varianta Miclea, cât şi în varianta Andronescu.

Codul Educaţiei, propus de ministrul Ecaterina Andronescu, şi pachetul de legi coordonat de şeful Comisiei prezidenţiale pentru Educaţie, Mircea Miclea, conţin modificări importante în ceea ce priveşte statutul profesorului.

Ministrul Andronescu vrea ca, o dată la cinci ani, cadrele didactice să fie evaluate psihologic şi să urmeze cursuri de formare profesională. Profesorii care refuză aceste lucruri vor fi suspendaţi din învăţământ.

Codul mai prevede că, pentru a deveni titular pe post, profesorul din învăţământul preuniversitar va fi mai întâi ucenic la un mentor.

Stagiatura durează un an, după care profesorul este evaluat la nivelul şcolii. În timpul stagiaturii va avea trei inspecţii la clasă. Dacă trece de ele, poate merge la examenul de titularizare.

Persoanele care nu promovează titularizarea pot participa la cel mult două alte sesiuni ale acestui examen, în condiţiile reluării de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică cu durata de un an şcolar.

În ceea ce priveşte disciplina în şcoli, Andronescu vrea să înfiinţeze un Colegiu al profesorilor, similar Colegiului Medicilor. El va fi responsabil de analizarea şi sancţionarea cazurilor de indisciplină şi imoralitate printre cadrele didactice.

Competiţie între profesori

Legea propusă de fostul ministru al Educaţiei Mircea Miclea vorbeşte despre „Profesorul anului“ pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional. Astfel, în baza unei metodologii specifice, şcolile vor desemna „Profesorul anului“, ca semn al excelenţei în predare.

Dascălul va fi recompensat substanţial, în baza unei metodologii stabilite prin ordin al ministrului Educaţiei. Miclea este de părere că, în acest fel, competiţia va produce diferenţiere şi ierarhii, va arăta unde este calitatea şi se va şti cine trebuie recompensat şi cine penalizat.

Salarii, în funcţie de performanţe

Problema salarizării cadrelor didactice este atinsă în amândouă pachetele de legi. Mircea Miclea consideră că salarizarea cadrelor didactice trebuie făcută diferenţiat, în funcţie de performanţele obţinute.

În Codul Andronescu, salariul personalului didactic este compus din salariul de bază al funcţiei didactice (conform grilei de salarizare), din retribuţie suplimentară stabilită de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ pentru creşterea calităţii şi din alte sporuri, drepturi şi indemnizaţii.

Blog Archive

Astra Betting.ro: Stagiatură obligatorie pentru dascăli?
Astra Betting.ro: Stagiatură obligatorie pentru dascăli?
Astra Betting.ro: Stagiatură obligatorie pentru dascăli?
Astra Betting.ro: Stagiatură obligatorie pentru dascăli?